1 Day Tourทัวร์

1 Day Tour ทัวร์เกียวโต – เที่ยวชมวัดชิออนจิ+นั่งเรือชมวิวAmanohashidateที่สวยติด1ใน3ของญี่ปุ่น+ชมหมู่บ้านโบราณคายาบูกิ โนะ ซาโตะ (เริ่ม1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป)

By December 23, 2019 No Comments

1 Day Tour ทัวร์เกียวโต – เที่ยวชมวัดชิออนจิ+นั่งเรือชมวิวAmanohashidateที่สวยติด1ใน3ของญี่ปุ่น+ชมหมู่บ้านโบราณคายาบูกิ โนะ ซาโตะ

→ 07:40 ออกเดินทางจาก VIP Villa Namba (รวมพล 7:20)

→ 08:40 ออกเดินทางจาก Kyoto VIP Lounge (รวมพล 8:20)

→ 10:20 วัดชิออนจิ ( 10:20 – 10:50 )

→ 11:00 นั่งเรือชม Amanohashidate ( 11:00 – 11:12 )

→ 11:15 Kasamatsu Park (รวมตั๋วเคเบิลคาร์ไป-กลับ)( 11:15 – 12:05 )

→ 12:10 รับประทานอาหารกลางวันที่ Amanohashidate Matsuibussan ( 12:10 – 12:55 )

→ 14:30 เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบูกิ โนะ ซาโตะ ( 14:30 – 15:20 )

→ 16:50 ลงรถที่ Kyoto Vip Lounge

→ 17:50 ลงรถที่ Osaka VIP Villa Namba

ราคา : 8,980 เยน เด็ก 3-11 ปี ราคา 8,480 เยน

★รถออกเดินทางทุกวัน★

★ไม่มีไกด์ มีแค่เจ้าหน้าที่คนจีนคอยนัดเวลาบนรถ
★ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่าอาหารกลางวัน ค่าเรือ ค่าเคเบิลคาร์ ค่ารถ ค่าทางด่วน ภาษี และอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่เจ้าหน้าที่คนจีนนัดเวลาบนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หากเป็นจนท.ที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งจะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ

จุดนัดพบ 1 : VIP Villa Namba

ที่อยู่: 1-2-1 Namba Naniwa Osaka
นัดพบ: 07:40 ( มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที )

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดนัดพบ 2 : Kyoto VIP Lounge

ที่อยู่ : 6, Nishikujotoriiguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 1F, 2F
นัดพบ : 08:40 ( มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที )

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดเที่ยวที่ 1 วัดชิออนจิ

10:20 ( 30 นาที ) วัดชิออนจิ

วัดชิออนจิเป็น1ใน3วัดของญี่ปุ่นที่มีรูปปั้นของเทพเจ้า Monju Bosatsu ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งสติปัญญา ทำให้มีนักเรียนและประชาชนทั่วไปนิยมมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือประสบความสำเร็จทางวิชาการต่างๆและยังนิยมซื้อเครื่องลางของที่วัดด้วยค่ะ

ที่เที่ยว 2 นั่งเรือชม Amanohashidate


11:00 ( 12 นาที ) นั่งเรือชม Amanohashidate

นั่งเรือชม Amanohashidate วิวทิวทัศน์แนวทิวสน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลายเป็นทางเชื่อมระหว่างแผ่นดิน 2ฝั่งอ่าว และเป็นจุดชมวิวที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดติด1ใน3ของญี่ปุ่น นอกจากวิวทิวทัศน์แนวต้นสนแล้ว เรายังสามารถให้ขนมนกนางนวลเล่นขณะนั่งเรือได้อีกด้วย

ที่เที่ยว 3 Kasamatsu Park

11:15 ( 50นาที ) Kasamatsu Park

Kasamatsu Park เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสามารถเดินทางขึ้นไปได้โดยนั่งเคเบิลคาร์ค่ะ ว่ากันว่าถ้าชมวิวทิวทัศน์ด้วยการก้มลงมองลอดใต้หว่างขาจะเห็นภาพกลับหัวมองดูคล้ายสะพานที่ทอดยาวไปสู่สรวงสวรรค์ตามตำนานของที่นี้ด้วยค่ะ

ที่เที่ยว 4 หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบูกิ โนะ ซาโตะ

14:30 ( 50นาที ) Kasamatsu Park

หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบูกิ โนะ ซาโตะ เป็นหมู่บ้านเล็กๆในเมืองมิยาม่า ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทตั้งอยู่บนภูเขา เอกลักษณ์โดดเด่นของหมู่บ้านมิยาม่าคือบรรยากาศของความเป็นเมืองเก่าโบราณแบบหมู่บ้านเกษตรกรรมท้องถิ่นที่มีการมุงหลังคาแบบคายาบูกิซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านแห่งนี้ ปัจจุบันบ้านแต่ละหลังก็ยังมีการอาศัยอยู่จริงและอีกหลายหลังก็ยังเปิดให้บริการในลักษณะโฮมสเตย์แก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

จุดลงที่ 1 : Kyoto VIP Lounge

kyoto_main_12

16:50 ถึง Kyoto VIP Lounge

ลูกทัวร์บางส่วนลงที่นี่

จุดลงที่ 2 : VIP Villa Namba

main_01

17:50 ถึง VIP Villa Namba

ลงรถ ทัวร์จบลงที่นี่

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 

https://www.facebook.com/Heisei.th
โทรติดต่อ : +81-48-487-7024 (เบอร์ญี่ปุ่น)
E-mail : japan555@busde.com
LINE@

Leave a Reply