เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

สำนักงานโคะซากาโคะซัน 小坂鉱山事務所

By March 15, 2016 No Comments

อาคารสำนักงานโคะสะกะโคซัน ตั้งอยู่ที่เมืองคาสึโนะ จังหวัดอาคิตะ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1905 หรือช่วงระหว่างสมัยเมจิถึงสมัยไทโชค่ะ เป็นอาคารที่สร้างจากไม้ และมีทั้งหมด 3 ชั้น เป็นตึกอาคารที่มีความสวยงามอย่างยิ่งค่ะ เป็นสำนักงานของบริษัทเหมืองแร่ที่เป็นเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นที่ควรอนุรักษ์และเป็นเอกลักษณ์สิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรปอีกด้วยค่ะ สถานที่นี้ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

Leave a Reply