ธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

สะพานซึจุน Tsujun Bridge สะพานหินที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ปี ค.ศ 1854

By February 26, 2016 No Comments
สะพานซึจุน

สะพานซึจุน เป็นสะพานหินที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ปี ค.ศ 1854 โดยท่านฟุตายะโนสึเกะ ขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ใช้ทักษะการก่อสร้างโดยใช้หินที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงชิระอิโตะที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

20160226101704

สะพานซึจุน Tsujun Bridge

สะพานแห่งนี้เป็นสะพานหินโค้งข้ามน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศในปีโชวะที่ 35 มีความยาว 75.6เมตร ความสูง 20.2เมตร ที่ส่วนบนของสะพานใช้หลักการกาลักน้ำ มีช่องหินให้น้ำผ่าน 3จุด ส่งความชุ่มชื่นไปสู่ที่นาบริเวณใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ

วิธีเดินทาง นั่งรถราง Kumamoto Ekimae (Kumamoto Shiden ไปทาง Kengunmachi) แล้วเดินไปประมาณ 3 นาที ไปขึ้นรถที่ Kumamoto Bus Center  ไปยัง Tsujunsansou ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที

Leave a Reply