Kanda Station สถานีรถไฟคันดะ

สถานีรถไฟคันดะมีรถไฟวิ่งผ่านสถานีทั้งหมด 4 สาย คือ
・JR京浜東北線 JR Keihin -Tohoku Line
・JR山手線 JR Yamanote Line
・JR中央線 JR Chuo Line
・東京メトロ銀座線 Tokyo Metro Ginza Line

ทางออกจากสถานี JRคันดะมีทั้งหมด 2ทางออก ทางออกจากตัวตึก 4ทางออก

ทางออกไปยังฝั่ง West 西口 และฝั่ง South 南口

ทางออกไปยังฝั่ง East 東口 และฝั่ง North 北口

ระยะทาง

ระยะเวลาจากสถานีรถไฟคันดะไปยังสถานีอื่นๆที่สำคัญ อาทิเช่น
สถานี Tokyo – 2นาที
สถานี Ueno – 6นาที
สถานี Shinjuku – 12นาที
สถานี Shinagawa – 13นาที
สถานี Shibuya – 22นาที
สถานี Ikebukuro – 23นาที

Leave a Reply