บทความสาระน่ารู้

วิจัยที่ญี่ปุ่น ล้างมือยังไงให้ปลอดภัยจากไวรัส โควิด 19

By April 6, 2020 No Comments

ญี่ปุ่นได้เล็งเห็นว่า การแพร่กระจายไวรัส โควิด 19 นั้นมาจากการเอามือไปสัมผัสไวรัสที่เกาะตามสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆ ประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการวิจัยการ ล้างมือ เพื่อให้คนในประเทศเค้าได้ล้างมืออย่างถูกวิธี

วิธีล้างมือสู้โควิด-19

  • ถ้าเราไม่ล้างมือ จะมีไวรัสอยู่บนมือประมาณ 1,000,000 ตัว
  • ถ้าเราล้างมือด้วยน้ำเปล่า 15 วินาที จะเหลือไวรัสอยู่บนมือ 10,000 ตัว
  • ถ้าเราด้วยสบูล้างมือ 30 วินาที และล้างน้ำเปล่า 15 วินาที จะเหลือไวรัสอยู่บนมือไม่ถึง 100 ตัว
  • ถ้าเราด้วยสบูล้างมือ 60 วินาที และล้างน้ำเปล่า 15 วินาที จะเหลือไวรัสอยู่บนมือไม่ถึง 10 ตัว
  • ถ้าเราด้วยสบูล้างมือ 15 วินาที และล้างน้ำเปล่า 15 วินาที ทำแบบนี้ซ้ำอีก 1 รอบ จะเหลือไวรัสอยู่บนมือ 2-3 ตัว
  • ถ้าเราล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70-95%  ล้างมือ 15 วินาที จะเหลือไวรัสอยู่บนมือไม่ถึง 10 ตัว ถ้าล้างมากๆจะทำให้มือแห้งและลอกได้ คุณหมอผู้แนะนำให้ ทาครีมที่มือด้วยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น

ไวรัสที่ติดมากับมือทั้งหมดจะไม่ใช่แค่ โควิด 19 แต่จะมีพวกไวรัสต่างๆด้วย ฉะนั้นการล้างมือก็สำคัญมากๆ ในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน หากทำเป็นประจำก็เราจะมีนิสัยติดการล้างมือ ทำให้เราไม่ป่วยบ่อย หากไกลโรคต่างๆได้

Leave a Reply