วัด ศาลเจ้า ปราสาท

ปราสาทโคจิ 高知城

By February 10, 2016 No Comments

ปราสาทโคจิเป็น 1ใน 12 ปราสาทหลังเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่รอดจากสงครามและภัยพิบัติอื่นๆ สร้างขึ้นระหว่างปี 1601-1611 แต่อาคารหลักของปราสาทนั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปี 1748 หลังจากปราสาทได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ ปราสาทแห่งนี้เป็นที่อาศัยของขุนนาง Yamauchi หรือ Tosa ผู้ปกครองพื้นที่รอบๆภูมิภาคนี้ในสมัยเอโดะ โครงสร้างภายในตกแต่งด้วยไม้ที่รักษาความเป็นเอโดะเอาไว้  ส่วนด้านบนเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองได้ด้วยค่ะ

Leave a Reply