ตลาดซึกิจิ เป็นตลาดขายส่งกลางกรุงโตเกียว เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1935 มีการซื้อขายสินค้าทางทะเลกว่า 2000ตันต่อวัน ภายในตลาดมีปลาและอาหารสดมากมายหลายชนิดจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารมากมายเปิดให้บริการเต็มสองข้างทางด้วยค่ะ

Leave a Reply