ธรรมชาติเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Scenery of Kujuku-Shima (Ninty-nine Islands) from Tenkaiho Park

By March 24, 2016 No Comments

จุดชมวิวเท็นไคโฮ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเกาะเล็กเกาะน้อยที่กระจายตัวกันอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะมีทั้งหมด99เกาะ ที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งชาติไซไคค่ะ จังหวัดนางาซากิ เป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นที่1ของญี่ปุ่นค่ะ นักท่องเที่ยวสามารถวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเกาะเหล่านี้ได้180องศาค่ะ ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่งดงามค่ะ และในช่วงฤดูใบไม้ผลินักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกฮานาโนะนากว่าแสนห้าต้นและช่วงฤดูใบไม้ร่วงมีดอกคอสมอสหรือบ้านเราเรียกดอกดาวกระจายกว่าแสนห้าต้นไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply