Tag

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ Archives -

ทัวร์เทศกาลเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ฤดูร้อนในญี่ปุ่น

แนะนำการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่น เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ จัดช่วง ต้นเดือนกรกฎาคม - ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ภูเขาไฟฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรม มีความงดงามและมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร สูงที่สุดในญี่ปุ่น ช่วงหน้าร้อนในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่มีหิมะปกคลุมบนภูเขาไฟฟูจิ จึงจัดให้มีเทศกาลที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนญี่ปุ่นเองได้ปีนพิชิตยอดเขา  …
admin
July 24, 2023