Tag

ปีนภูเขาไฟฟูจิ Archives -

ทัวร์เทศกาลเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ ฤดูร้อนในญี่ปุ่น

แนะนำการท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่น เทศกาลปีนภูเขาไฟฟูจิ จัดช่วง ต้นเดือนกรกฎาคม - ช่วงเดือนกันยายนของทุกปี ภูเขาไฟฟูจิ เป็นสัญลักษณ์ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในมรดกโลกและมรดกทางวัฒนธรรม มีความงดงามและมีความสูงอยู่ที่ 3,776 เมตร สูงที่สุดในญี่ปุ่น ช่วงหน้าร้อนในประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่มีหิมะปกคลุมบนภูเขาไฟฟูจิ จึงจัดให้มีเทศกาลที่ให้นักท่องเที่ยวหรือคนญี่ปุ่นเองได้ปีนพิชิตยอดเขา  …
admin
July 24, 2023
ทัวร์บทความแพกเกจทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ปีนภูเขาไฟฟูจิ พร้อมไกด์นำทางท้องถิ่น แบบไม่สามารถเลือกกำหนดชั้นและที่จะพักได้(ชั้น7thหรือ8th) ปี2022

จุดน่าสนใจของทัวร์ โปรแกรมทัวร์ปีนภูเขาไฟฟูจิ พร้อมไกด์ผู้ชำนาญทาง 1 ท่านต่อผู้ร่วมเดินทาง 15-17 ท่าน! รับประกันความปลอดภัยด้วย「ไกด์นำทางมีความเชี่ยวชาญด้านการปีนเขาโดยเฉพาะ 」 รหัสทัวร์: 05-517F-H2       ประเภททัวร์…
admin
June 3, 2021