Tag

ชินจุกุ Archives -

1 Day Tourทัวร์

1 Day Tour ทัวร์คามาคุระและ เกาะเอโนะชิมะ

ทัวร์คามาคูระ 1 Day Tour ศาลเจ้าทสึรุงะโอะกะ ฮะจิมังกู+ถนนโคมาจิ+วัดฮาเซเดระ+วัดโคโตคุอิน+นั่งรถไฟไปเกาะเอโนะชิมะ →07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 07:10) →07:30 ออกเดินทางจาก หน้าบริษัท Kokuyo…
admin
November 22, 2019
1 Day Tourทัวร์

1 Day Tour ทัวร์เจดีย์แดงพร้อมอาหารกลางวัน–เจดีย์แดง (Chureito Pagoda)(ลดราคาพิเศษเหลือท่านละ 6000 เยน)

1 Day Tour ทัวร์เจดีย์แดงพร้อมอาหารกลางวัน – เจดีย์แดง(Chureito Pagoda)+คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ+โออิชิ ปาร์ค+หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ →07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park…
admin
February 12, 2020
1 Day Tourทัวร์

1 Day Tour ทัวร์เจดีย์แดง – เจดีย์แดง (Chureito Pagoda)(ลดราคาพิเศษเหลือท่านละ 4500เยน)

1 Day Tour ทัวร์เจดีย์แดง – เจดีย์แดง(Chureito Pagoda)+คราฟค์ปาร์คคาวากุจิ+โออิชิ ปาร์ค+หมู่บ้านหลังคามุงจาก อิยาชิโนะซาโตะ →07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park…
admin
February 13, 2020