1 Day Tourทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่นชมทุ่งพิ้งค์มอสและทุ่งดอกทิวลิปพร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ !

By March 14, 2019 No Comments

ตารางการเดินทางทัวร์เทศกาลดอกไม้

→07:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล 7:10)

→08:10    ออกเดินทางจากหน้าสถานีรถไฟ Shinjuku ทางออก West บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ (รวมพล 7:50)

→10:20 ชมทุ่งดอกทิวลิป Heavenly Tulip Festival (60 นาที)

→12:30 รับประทานอาหารกลางวันที่Kawaguchiko Craft Park (50 นาที)

→14:00 ชมทุ่งพิ้งค์มอส Fuji Shiba-sakura Festival (90 นาที)

→17:30 เดินทางกลับถึงสถานีรถไฟชินจุกุ ทัวร์จบลงที่นี้แต่สามารถเดินเที่ยวต่อได้ตามอัธยาศัย

ราคา : 8,800 เยน เด็ก 3-11 ปี ราคา 7,800 เยน

★รถออกเดินทางทุกวัน แต่ต้องครบ 10 ท่านขึ้นไป★

★ไม่มีไกด์ มีแค่เจ้าหน้าที่คนจีนคอยนัดเวลาบนรถ
★ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่าอาหารกลางวัน ค่ารถ ค่าทางด่วน ภาษี และอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่เจ้าหน้าที่คนจีนนัดเวลาบนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่พูดภาษาจีนเท่านั้น

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ (เลือกหนึ่งที่)

จุดนัดพบ 1 : หน้าTokyo Bunka Kaikan(อยู่ฝั่งออกจากสถานีรถไฟอุเอโนะJR Ueno Park Exit)

ที่อยู่: 5-45 Ueno Park Taitoku Tokyo (หน้าTokyo Bunka Kaikan)
ออกเดินทาง: 7:30 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดนัดพบ 2 : สถานีรถไฟ Shinjuku ทางออก West บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์

ที่อยู่: 1-8-8 NishiShinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
ออกเดินทาง: 8:10 (มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที)

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

ทุ่งดอกทิวลิป Heavenly Tulip Festival

10:20 (60 นาที) ทุ่งดอกทิวลิป Heavenly Tulip Festival 

ทุ่งดอกทิวลิปนี้ปลูกอยู่ภายในสวนสนุกGrinPa มีดอกทิวลิปให้ชมถึง 150ชนิด มากกว่า210,000ดอก พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิสวยๆ นอกจากนี้ภายในสวนสนุกGrinPaยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้เลือกถ่ายกันแบบจุใจไปเลย

อาหารขึ้นชื่อของจังหวัด Yamanashi 「Houtou」


12:30 (50 นาที)รับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวันกันที่ Kawaguchiko Craft Park กับอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดยามานาชิ「Houtou」โฮวโตวเป็นชื่อเรียกของเส้นของที่นี้ เส้นของโฮวโตวจะมีความหนาและใหญ่กว่าเส้นอุด้งทั่วไป น้ำซุปจะมีความอร่อยเข้มข้นจากมิโสะและน้ำดาชิ คนท้องถิ่นที่นี่นิยมรับประทานกันมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เห็นเขาบอกว่ารับประทานแล้วจะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ไม่ป่วยไข้ง่ายนั่นเอง

ชมทุ่งพิ้งค์มอส Fuji Shiba-sakura Festival

14:00 (90 นาที) Fuji Shiba-sakura Festivalชมทุ่งพิ้งค์มอสที่บานสะพรั่งเป็นลานกว้างพร้อมวิวสวยๆของภูเขาไฟฟูจิ

Ginza กินซ่า

17:30 เดินทางกลับถึงสถานีรถไฟชินจุกุ *ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

ลงรถที่ชินจูกุ
ทัวร์จบลงที่นี่ แต่ทุกท่านสามารถเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งในบริเวณชินจูกุต่อได้ตามอัธยาศัย

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง  และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 

https://www.facebook.com/Heisei.th
โทรติดต่อ : +81-49- 253-7765 (เบอร์ญี่ปุ่น)
E-mail : japan555@busde.com

Leave a Reply