พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านโบราณ (นิฮง มิงคะเอ็น) 日本民家園

By March 9, 2016 No Comments

พิพิธภัณฑ์ นิฮง มินคะเอ็น ตั้งอยู่ที่ Rikutaryoku เขต Tama เมือง Kawasaki จังหวัดคานากาว่า ตั้งขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่แสดงโชว์บ้านโบราณของญีปุ่นค่ะ เป็นลักษณะบ้านโบราณแถบคันโต,  วอเตอร์มิลล์ (Watermill), บ้านพักคนเรือ,และการพื้นที่การแสดงละครคะบุกิ (ละครเพลงญี่ปุ่น) เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถชมสิ่งปลูกสร้างโบราณได้ทั้งหมด 25 หลังค่ะ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันทำคือ การย้อมผ้า ฟรี 1-1:30 ชั่วโมง ค่ะ แต่อาจจะเสียค่าอุปกรณ์เองค่ะ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมประวิติความเป็นมาของเมืองโบราณและการดำรงชีวิตของคนญี่ปุ่นในอดีตเป็นต้นค่ะ และถ้าหิวที่นี่ก็ยังมีร้านโซบะและร้านดันโกะให้เข้าไปใช้บริการได้อีกด้วยค่ะ

Leave a Reply