1 Day Tourทัวร์

ONE DAY TOUR NIKKO เที่ยวน้ำตกเคะกน

By August 6, 2018 No Comments

ทัวร์นิกโก้ 1 วัน สะพานชินเคียว เที่ยวน้ำตกเคะกน+ทะเลสาบชูเซนจิ+สองศาลเจ้าที่เป็นมรดกโลก

→07:50 ออกเดินทางจาก Shinjuku VIP Lounge (รวมพล07:30)

→08:30 ออกเดินทางจาก หน้าTokyo Bunka Kaikan(JR Ueno Park Exit) (รวมพล08:10)

→11:00 น้ำตกเคะกน   (50นาที)

→12:00 Lake Center HITACHIYA   (60 นาที)

→13:10  ทะเลสาบชูเซนจิ   (30 นาที)

→14:20 ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ・ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง   (90 นาที)

→18:40 ทัวร์จบลงที่บริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ สามารถเดินเที่ยวต่อได้ตามอัธยาศัย

ราคา : 9,800 เยน เด็ก 0-12 ปี ราคา 8,800 เยน

ออกเดินทางทุกวันพุธ, ศุกร์, เสาร์

รวมอาหาร
ไม่มีไกด์ มีแค่เจ้าหน้าที่คนจีนคอยนัดเวลาบนรถ
ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางเมื่อมีผู้เข้าร่วม 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่ารถ ค่าทางด่วน ภาษี และอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่เจ้าหน้าที่คนจีนนัดเวลาบนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จนท.จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ (เลือกหนึ่งที่)

จุดนัดพบ 1 : Shinjuku VIP LOUNGE

ที่อยู่ : 1-12-11 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo (Sangin Building 4F) ออกเดินทาง : 7:50 (มาก่อนเวลานัดพบ20นาที)


คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดนัดพบ 2 : หน้า Tokyo Bunka Kaikan(อยู่ฝั่งออกจากสถานีรถไฟอุเอโนะ JR Ueno Park Exit)

ที่อยู่ : 5-45 Ueno Park Taitoku Tokyo (หน้าTokyo Bunka Kaikan)
ออกเดินทาง: 7:40(มาก่อนเวลานัดพบ10-20นาที)


คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

ที่เที่ยว 1 น้ำตกเคกอน

6348FC51-5C19-4971-A64E-922BEC3C7516

11:00-11:50 (50 นาที)

น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในนิกโก้ และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีความสูง 100 เมตร บรรยากาศของน้ำตกเคกอนในแต่ละฤดูนั้นมีความงดงามอลังการโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในอนุสรณ์แห่งธรรมชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ชื่อของน้ำตกเคกอนนั้นถูกตั้งตามบทในคัมภีร์พุทธศาสนาบทหนึ่งที่ชื่อว่า “เคงอนเคียว” (Kegon-kyo) ตั้งโดยพระภิกษุที่พบน้ำตกแห่งนี้ นอกจากชั้นชมวิวด้านบนที่สามารถมองเห็นตั้งแต่จุดสูงสุดของน้ำตกแล้ว ยังมีจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดอีก นั่นก็คือ จุดชมวิวจากชั้นล่างที่อยู่ลึกถึง 100 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถลงไปจุดชมวิวได้โดยลงลิฟต์เพื่อเข้าชมวิวสุดอลังการของน้ำตกเคงอนแห่งนี้

ที่เที่ยว 2 Lake Center HITACHIYA

B9A3BBC9-9C34-49E2-B728-1E61C2730342

4D496766-3CB1-4602-9927-1981E6D84756

12:00-13:00 (60 นาที)

รับประทานอาหารกลางวันพร้อมรับชมวิวบรรยากาศริมทะเลสาบชูเซนจิที่สุดแสนโรแมนติก และอาหารกลางวันยังเป็นแบบพื้นเมืองที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ที่เที่ยว 3 ทะเลสาบชูเซนจิ

 554C3D63-6243-40B0-B2C7-1C8DC72C31CB

13:10-13:40 (30 นาที)

ทะเลสาบที่ระดับน้ำสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสูงประมาณ 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทะเลสาบแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20,000 ปีที่แล้ว ในตอนที่ภูเขานันไตระเบิด ทำให้แอ่งน้ำหลายสายไหลรวมกันกลายเป็นทะเลสาบชูเซนจิ ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวสามารถดื่มด่ำไปกับความเงียบสงบของทะเลสาบและอากาศบริสุทธิ์ในฤดูร้อน อีกทั้งยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสาบสะท้อนเงาของท้องฟ้าราวกับเห็นภาพของกระจกขนาดใหญ่ยักษ์สะท้อนความงามอย่างหาที่ไหนไม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่ารอบทะเลสาบในระยะทาง 25 กิโลเมตรได้ หรือสามารถล่องเรือไปชมวิวสวย ๆ ในทะเลสาบนี้ได้อีกด้วย

ที่เที่ยว 4 เที่ยวชมมรดกโลก ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ・ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง

D14B9494-C7A7-47D0-9B07-7904E13A6D65

14:20-16:20 (120 นาที)

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) นั้นถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพแห่งแสงสว่าง อีกทั้งยังเป็นที่พำนักอาศัยที่สุดท้ายของ โชกุน Tokugawa Ieyasu ทำให้กลายเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนิโก้อันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในช่วงแรกนั้นบริเวณศาลเจ้าแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝั่งศพ ต่อมาได้มีการสร้างอาคารและขยายศาลเจ้าจนทำให้มีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ศาลเจ้าฟูตะระซัง (Futarasan Shrine) ก่อตั้งขึ้นในปี 782 โดย Shodo Shonin พระสงฆ์ผู้นำพุทธศาสนาเข้ามายังเมืองนิกโก้ และยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งวัดรินโนจิ (Rinnoji Shrine) อีกด้วย ซึ่งมีความเก่าแก่และหรูหรากว่าศาลเจ้าโทโชกุ

1532342974200-1024

สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หรือสะพานศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าศาลเจ้าและวัดนิกโก้ ซึ่งเป็นสะพานข้ามของศาลเจ้าฟูตะระซัง(Futarasan Shrine)  และยังเป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

สิ้นสุดที่ สถานนีชินจุกุ

18:40 ถึงชินจุกุ

รถจะจอดให้ลงบริเวณสถานีรถไฟชินจุกุ ซึ่งทุกท่านสามารถเดินชมเมืองหรือช้อปปิ้งในบริเวณสถานีรถไฟชินจุกุต่อได้ตามอัธยาศัย

 

สามารถสอบถาม เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางด้านล่าง 

https://www.facebook.com/Heisei.th

โทรติดต่อ : +81-49- 253-7765 (เบอร์ญี่ปุ่น)

E-mail : japan555@busde.com

 

Leave a Reply