ปราสาทโอดาวาระ (Odawara Castle) ตั้งอยู่ที่อำเภอโอดาวาระจังหวัดคานากาว่า ซึ่งเดินทางจากสถานีรถไฟชินจุกุประมาณ1ชั่วโมง43นาที และเดินจากสถานีรถไฟโอดาวาระเพียง10นาทีค่ะ ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่15ถึง16เพื่อเป็นฐานที่มั่นของเขตคันโตเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในที่ราบและเป็นที่ตั้งมั่นของตระกูลโฮโจ ปราสาทโอดาวาระที่เห็นปัจจุบันนั้นได้มีการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ในสมัยเอโดะซึ่งถูกสร้างให้เหมือนกับรูปแบบเดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมค่ะ ปราสาทแห่งนี้มีความสูง60เมตรจากระดับน้ำทะเล ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบทิศ360องศาจากบนดาดฟ้าค่ะ สามารถมองเห็นอ่าวซากามิ และเมืองโอดาวาระเป็นต้น ส่วนชั้น1-4นั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงแบบจำลองของตัวปราสาททั้งของอดีตและปัจจุบัน เสื้อเกราะซามูไร อาวุธยุทโธปกรณ์ ภาพวาด ประวัติของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปราสาทโอดาวาระ และงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆเป็นต้นไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกันค่ะ ในช่วงที่ดอกซากุระบานรอบตัวปราสาทนั้นจะเต็มไปด้วยต้นดอกซากุระที่มีดอกบานสะพรั่งถึง350ต้นที่แต่งแต้มสีสันและเป็นเสมือนฉากหลังที่สวยงามให้กับปราสาทแห่งนี้ค่ะ นอกจากนี้ที่นี่ยังได้ถูกเลือกให้เป็น1ใน100อันดับของสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการชมดอกซากุระที่สวยที่สุดค่ะ และที่ลานกว้างจะมีบริการให้ยืมชุดเกราะซามูไรและชุดเจ้าหญิง(ที่ใช้สำหรับเดินไปเที่ยวในสมัยโบราณ) ราคาชุดละประมาณ200-300เยนค่ะ  นอกจากนี้บริเวณรอบปราสาทจะมีสระน้ำ มีสวนดอกไม้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สะพานข้ามสีแดง และประตูเมืองต่างๆ ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและเดินเที่ยวอย่างจุใจค่ะ

Leave a Reply