เที่ยวอิวาเตะด้วยตัวเอง

Kotatsu Train in Iwate

            โดยปกติแล้ว หากเป็นช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าหิมะจะตกหรือไม่ ภายในรถไฟเค้าจะเปิดฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่นแก่ผู้โดยสาย...

Ryusendo Cave

ถ้ำริวเซ็นโด (Ryusendo Cave) เป็น Unseen in Japan เป็นหนึ่งในถ้ำหินปูนที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ยาวกว่า 3,100 เมตร แต่สันนิษฐานว่ายาวเกิน 5,100 เมตร(แค...

Mount Iwate

ภูเขาอิวะเตะ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดอิวะเตะ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติโตวาดะฮาชิมันเตอิ มีความสูง 2038เมตร มีลักษณะรูปร่าง...

Takadachigikei do Temple

วัดทาคาดาจิกิเคโด สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆทางด้านทิศตะวันออกของวัดจูซงจิ เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึง Minamoto Yoshitsune ที่ถูกสังหารในปี ค.ศ 1189...

Takkoku no Iwaya Temple

วัดทัคโคคุโนะอิวายะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิวะเตะ มีอายุกว่า 1200ปี ตัววัดมีโครงสร้างติดกับผาหิน วัดแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้หลายครั้ง อาคารที่เห็นในปัจจุบัน...

Geibikei Gorge

หุบเขาเกบิเค เป็นหุบเขาที่งดงามตั้งอยู่ที่จังหวัดอิวะเตะ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมหุบเขาได้โดยการล่องเรือพื้นแบน ใช้เวลาในการล่องไปในลำน้ำประมาณ ...

Kamaishi Daikannon Temple

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมคามาอิชิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองคามาอิชิ จังหวัดอิวะเตะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ 1970 มีความสูง 48.5เมตร รูปปั้นเจ้าแม่กว...

Kitayamazaki Cliffs

จุดชมวิวคิตะยามะซากิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอิวะเตะ แหลมคิตะยามะซากิเป็นหน้าผาที่สูงชันทอดยาวยื่นออกไปนอกชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางกว่า 8กิโลเมตร นับเป็นทัศ...

Chuson ji Temple

วัดจูซงจิ เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเทนโดในภูมิภาคโทโฮคุ จังหวัดอิวะเตะ สร้างขึ้นในปี ค.ศ 850 โดยพระจิคาคุไดชิเอ็นนิน ฟูจิวาระ คิโยฮาระ ต้นตระก...