เที่ยวอาโอโมริด้วยตัวเอง

ฮิโรซากิ 4 ฤดู เมืองเก่าแก่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างมากมาย

ฮิโรซากิ เมืองเก่าแก่ในอาโอโมริที่ไม่เคยพบกับภัยสงคราม ทำให้เมืองนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างมากมาย โดยเฉพาะปราสาทฮิโรซากิ ที่มีซากุ...

Souvenir from Aomori

แนะนำของฝากจากอาโอโมริ ที่หากได้รับแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ เครื่องเขินสึงะรุนุริ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองดั้งเดิมของช...

Hotoke ga ura

โฮโตะเกะกะอุระ โฮโตะเกะกะอุระเป็นแนวหินธรรมชาติริมทะเลบนชายฝั่งตะวันตกของ Shimokita คาบสมุทรที่ทางเข้าท่าเรือ Mutsu มีความยาวหน้าผาอยู่ที่ 2 กิโ...

Hirosaki Castle

ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทสภาพดีที่เป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริ เป็นปราสาทที่ถูกบันทึกเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับ ที่นี่เป็นห...

Mount Hakkoda

เทือกเขาฮักโกดะ อยู่ในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีหิมะปกคลุมทั้งลูกในฤดูหนาว รอบๆของภูเขานั้นเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ...

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ 青森県営浅虫水族館

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ จัดแสดงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หายากและแปลกตานาๆชนิดมากมายไว้ให้ชม ภายในพิพิธภัณฑ์มีอุโมงค์แทงค์...

พิพิธภัณฑ์เรืออนุสรณ์ฮักโคดามารุ 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

พิพิธภัณฑ์เรืออนุสรณ์ฮักโคดามารุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ เดิมเคยเป็นเรือที่ใช้ข้ามฟากระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ปี ค.ศ 1964-1988 และใ...

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนะบูตะ ねぶたの家 ワ・ラッセ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนะบูตะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนะบูตะมัตสึริ (Nebuta Matsuri) ซึ่งเป็นเ...

Oirase Stream

ลำธารโออิระเสะ (Oirase Stream) ที่จังหวัดอาโอโมริ เป็นลำธารที่ระบายน้ำออกมาจากทะเลสาบโทวาดะจนถึงภูเขายากิยามะ มีระยะทางประมาณ 14กิโลเมตร สามารถชมวิ...