เที่ยวอาโอโมริด้วยตัวเอง

ฮิโรซากิ 4 ฤดู เมืองเก่าแก่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างมากมาย

ฮิโรซากิ เมืองเก่าแก่ในอาโอโมริที่ไม่เคยพบกับภัยสงคราม ทำให้เมืองนี้มีมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออย่างมากมาย โดยเฉพาะปราสาทฮิโรซากิ ที่มีซากุ...

Souvenir from Aomori

แนะนำของฝากจากอาโอโมริ ที่หากได้รับแล้วประทับใจแน่นอนค่ะ เครื่องเขินสึงะรุนุริ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองดั้งเดิมของช...

Hotoke ga ura

โฮโตะเกะกะอุระ โฮโตะเกะกะอุระเป็นแนวหินธรรมชาติริมทะเลบนชายฝั่งตะวันตกของ Shimokita คาบสมุทรที่ทางเข้าท่าเรือ Mutsu มีความยาวหน้าผาอยู่ที่ 2 กิโ...

Hirosaki Castle

ปราสาทฮิโรซากิ ปราสาทสภาพดีที่เป็นเสาหลักของการท่องเที่ยวจังหวัดอาโอโมริ เป็นปราสาทที่ถูกบันทึกเป็นสมบัติสำคัญทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับ ที่นี่เป็นห...

Mount Hakkoda

เทือกเขาฮักโกดะ อยู่ในจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น มีหิมะปกคลุมทั้งลูกในฤดูหนาว รอบๆของภูเขานั้นเต็มไปด้วยป่าไม้นานาพันธุ...

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ 青森県営浅虫水族館

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ จัดแสดงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่หายากและแปลกตานาๆชนิดมากมายไว้ให้ชม ภายในพิพิธภัณฑ์มีอุโมงค์แทงค์...

พิพิธภัณฑ์เรืออนุสรณ์ฮักโคดามารุ 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

พิพิธภัณฑ์เรืออนุสรณ์ฮักโคดามารุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ เดิมเคยเป็นเรือที่ใช้ข้ามฟากระหว่างเกาะฮอนชูและเกาะฮอกไกโด ตั้งแต่ปี ค.ศ 1964-1988 และใ...

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนะบูตะ ねぶたの家 ワ・ラッセ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนะบูตะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนะบูตะมัตสึริ (Nebuta Matsuri) ซึ่งเป็นเ...

Oirase Stream

ลำธารโออิระเสะ (Oirase Stream) ที่จังหวัดอาโอโมริ เป็นลำธารที่ระบายน้ำออกมาจากทะเลสาบโทวาดะจนถึงภูเขายากิยามะ มีระยะทางประมาณ 14กิโลเมตร สามารถชมวิ...

Mount Osore

ภูเขาโอะโซเระซัง ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1ใน 3ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ตั้งของวัดโบไดจิ ภูเขาแห่งนี้มีลักษณะโดดเด...

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ 十和田市現代美術館

ศูนย์ศิลปะโทวาดะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในเมืองโทวาดะ ภายในจัดแสดงผลงานจากทั่วโลกกว่า 15ประเทศ รวมกว่า 38ผลงาน โดยอา...

Sannai Maruyama Site

พื้นที่ทางโบราณคดีซังไนอิ มารุยาม่า ตั้งอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริ ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อปี ค.ศ 1992 เป็นพื้นที่ทางโบราณคดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ...