เที่ยวยามากุจิด้วยตัวเอง

หลงใหลไปกับความน่ารักของสัตว์น้ำที่ ” พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคเคียวคัง “

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคเคียวคัง ( Shimonoseki Marine Science Museum "Kaikyokan") ที่นี่นั้นถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี 2001 ตั้งอยู่ที่เมืองชิโมโนเซกิ ซึ่งเป...

Motonosumi Inari Shrine

ศาลเจ้าโมโตะโนะซุมิอินาริ (Motonosumi Inari Shrine) ตั้งอยู่ในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi ศาลเจ้าแห่งนี้มีลักษณะเด่นตรงที่มีเสาโทริอิสีแดงจำนวน ...

Kintaikyo (Kintai Bridge)

สะพานไม้คินไตเคียวเป็นสะพานไม้โบราณที่สวยติดอันดับ 1ใน 3 ของญี่ปุ่น ใช้วิธีสร้างแบบดั้งเดิมซึ่งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยการเข้าชิ้นด้วยสลัก  ตัว...

Akiyoshidai National Park

ที่ราบสูงอาคิโยชิได ตั้งอยู่ในเมือง Mine จังหวัด Yamaguchi เป็นพื้นที่ราบสูงที่มีการก่อตัวของหินปูนในพื้นที่กว้างที่สุดในญี่ปุ่น พื้นที่ราบสูงแห่งน...

Akiyoshido Cave

ถ้ำอาคิโยชิโด เป็นถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Mine จังหวัด Yamaguchi ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้ดินของที่ราบสูง Akiyoshidai มีความยาว 8.5กิโลเมตร แต่เป...