เที่ยวโทคุชิมะด้วยตัวเอง

Mount Tsurugi

ภูเขาสึรุงิสูง 1,955เมตร ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดโทคุชิมะ  เป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับสองของภูมิภาคชิโกกุ และยังเป็น 1ใน 100ของภูเขาที่มี...

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกะ 大塚国際美術館

พิพิธภัณฑ์ศิลปะโอซึกะ ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทยาโอซึกะ เมื่อตอนครบรอบ 75ปีของบริษัท เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีผลง...

Iya Valley

หุบเขาอิยะ เป็นหุบเขาที่เงียบสงบตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดโทคุชิมะ มีลักษณะเป็นรูปตัว  V เป็นหุบเขาที่มีจุดชมวิวสวยๆหลายแห่งทั้งวิวหุบเขาและลำ...

Oku-Iya Kazura Bashi Vine Bridge

สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิ หรือเรียกว่าสะพานคู่ ในอดีตเป็นสะพานแขวนที่สร้างจากเถาวัลย์ไว้สำหรับขนย้ายสินค้าหรือขนย้ายผู้คนข้ามแม่น้ำเหนือหุบเขาอิยะ ...

Naruto Whirlpools

เมืองนารุโตะตั้งอยู่ในตอนเหนือของจังหวัดโทคุชิมะ ในอดีตเมืองนี้เคยเฟื่องฟูเพราะเป็นประตูสู่ภูมิภาคชิโกกุ สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ วั...