เที่ยวโออิตะด้วยตัวเอง

หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล จำลองสไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ ที่สวยสุดแห่งหนึ่งในโลก

หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - Yufuin Floral Village ( 湯布院 フローラルヴィレッジ ) หรือ หมู่บ้านดอกไม้ยุฟุอิน จำลองสไตล์ยุโรป มีกล...

เบปปุทาวเวอร์ Beppu Tower เป็น 1 ใน 6 หอคอยพี่น้องในประเทศญี่ปุ่น

หอคอย เบปปุทาวเวอร์ เป็นหอคอยที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 3 และยังเป็น 1 ใน 6 หอคอยพี่น้องในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ซึ่งมีความสูงที่ไม่มากมายเมื่อเทียบกับห...

Harajiri no Taki (Harajiri Falls)

น้ำตกฮาราจิริ อยู่ในทางตอนใต้ของจังหวัดโออิตะ ได้ถูกเลือกให้เป็น 1ใน 100 ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่นด้วยค่ะ  มีความสูง 20เมตรและกว้างกว่า...

African Safari

แอฟริกันซาฟารีเป็นสวนสัตว์แบบเปิด ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ มีสัตว์มากมายกว่า 70ชนิดและเยอะถึง 1400ตัว โดยแบ่งทั้งหมดเป็น 6โซน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามา...

Jigoku Meguri Beppu

บ่อนรกหรือ Jigoku ที่เมืองเบปปุ จังหวัดโออิตะ เป็นแหล่งเที่ยวชมน้ำแร่ธรรมชาติหลากสีโดดเด่นแปลกตาที่มีมากถึง 8บ่อด้วยกันค่ะ โดยจะมี 6บ่ออยู่ในเขต Ka...

(Umitamago) Oita Marine Palace Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอุมิทะมาโกะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโออิตะ บริเวณริมทะเล โดยแบ่งพื้นที่เป็นโซน outdoor และ indoor จัดแสดงสัตว์น้ำและพืชน้ำหลากหลายสายพั...