เที่ยวมิยาซากิด้วยตัวเอง

เรือชมธรรมชาติชิลๆที่ทาคาชิโฮะ จังหวัดมิยาซากิ

       ทาคาชิโฮ เป็นหุบเขาที่มีแม่น้ำGokasseไหลผ่าน ตั้งอยู่ในเขตนิชิอุซูคิ จังหวัดมิยาซากิ ซึ่งที่นี่มีลักษณะเป็นเหวรูปตัววี ซ...

Takachiho Shrine

ศาลเจ้าทาคาจิโฮะ หลบอยู่ในป่าสนในตัวเมืองทางทิศตะวันตกของจังหวัดมิยาซากิ เป็นศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ทามกลางต้นไม้ใหญ่ ทำให้ในตอนกลางวันมีบรรยากาศที่เงีย...

Sun Messe Nichinan

จุดเด่นของสวนซันเมสเสนิจินันคือ รูปปั้นหินโมไอทั้ง 7ตัวที่สร้างใหม่ ตามแบบของเกาะอีสเตอร์ในชิลี สามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพจากสวนแห่งนี้ได้ทั้งส...

Manai Falls

น้ำตกมานะอิ อยู่ภายในช่องแคบทาคาจิโฮะ เป็นน้ำตกที่ติดอันดับ 1ใน 100ของน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ความงามและเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ สายน้...

Udo Shrine

ศาลเจ้าชินโตอูโดะ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ Yamasachihiko พระบิดาขององค์จักรพรรดิ Jimmu จักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นตามตำนาน ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างอยู่ในถ้...

Takachiho Gorge

ช่องแคบทาคาจิโฮะ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมิยาซากิ ช่องแคบแห่งนี้เกิดจากที่หินลาวาจากภูเขาไฟ Aso กัดเซาะจากลำธารเมื่อ 12,000ปีมาแล้ว มี...