สถานที่ญี่ปุ่น

ถ้ำเรกันโดะ พระพุทธรูปที่ทำจากหินกว่า 500 องค์ Reigando Cave

Reigando Cave ถ้ำเรกันโดะอยู่บริเวณเชิงเขาคินโป (Mt.Kinpo) ในทางตอนตะวันตกของจังหวัดคุมาโมโต้ ทางด้านหลังของถ้ำจะเป็นป่าทึบทำให้ดูลึกลับและบริ...

Sakura no Baba Josaien Castle Town ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง

Sakura no Baba Josaien Castle Town ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง ย่านเมืองเก่า ซากุระ โนะ บาบะ โจไซเอ็ง (Sakura no Baba Johsaien Cast...

ศาลเจ้าคามิชิคิมิ คุมาโนอิมาสึ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าใหญ่ของเมืองทาคาโมริ Kamishikimi Kumanoimasu Shrine

ศาลเจ้าคามิชิคิมิ คุมาโนอิมาสึ ที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าใหญ่ของเมืองทาคาโมริ  Kamishikimi Kumanoimasu Shrine ศาลเจ้าคามิชิคิมิ คุมาโนอิมาสึ ที่ซ่อน...

Kumamoto Inari Shrine

ศาลเจ้าคุมาโมโตะ อินาริ (Kumamoto Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าของนิกายชินโต สร้างขึ้นในปี 1496 เพื่อปกป้องปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) จากสิ่งชั่...

Mount Aso

ภูเขาไฟอะโซะ เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคคิวชู เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเกาะคิวชูในจังหวัดคุม...

Tsujun Bridge

สะพานซึจุน เป็นสะพานหินที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ ปี ค.ศ 1854 โดยท่านฟุตายะโนสึเกะ ขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้น ใช้ทักษะการก่อสร้างโดยใช้หินที่มีค...

Kumamoto Castle

ปราสาทคุมาโมโตะ (Kumamoto Castle) ตั้งอยู่ในจังหวัด คุมาโมโตะ ตอนกลางของภูมิภาคคิวชู สร้างขึ้นครั้งแรกราวในปี 1467 แต่ได้มีการต่อเติมในปี 1601 ขึ้น...