เที่ยวชิกะด้วยตัวเอง

Omi Hachiman

โอมิฮาจิมัง เมืองประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ปี ค.ศ.1585 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ริมทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ในจังหว...

BIWAKO the largest lake in Japan

บิวะโกะ(ทะเลสาบบิวะ) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น กินพื้นที่ราว 674 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นทะเลสาบเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานราว 4 ล้...

Hikone Castle

ปราสาทฮิโกเนะสร้างเสร็จเมื่อปี1607ปัจจุบันมีอายุมากกว่า400ปีครับ เป็นหนึ่งในปราสาทเพียงไม่กี่หลังของญี่ปุ่น ที่อยู่ในสภาพดั้งเดิมมานานนับร้อยๆปีโดย...

When You Stay in Ryokan

ความต่างระหว่างเรียวกังกับโรงแรม ปัจจุบันการเข้าพักห้องพักเรียวกังเป็นที่นิยมกันมากขึ้นในญี่ปุ่นค่ะ มีบางที่ถึงขั้นจองได้ยากขึ้นค่ะ เป็นเ...

Miidera Temple

วัดมิอิเดะระ เป็นวัดที่เก่าแก่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 672 มีประวัติที่ยาวนานกว่า 1300ปี เป็นวัดศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเทนไดจ...

Enryakuji Temple

วัดเอนเรียคุจิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ 788 วัดแห่งนี้เป็นวัดที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เพราะถือเป็นแหล่งกำเนิดพุทธศ...

พิพิธภัณฑ์มิโฮ MIHO MUSEUM

พิพิธภัณฑ์มิโฮ ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเนินเขาทางทิศตะวันตกของโคกะ จังหวัดชิกะ อาคารของพิพิธภัณฑ์มีโครงสร้างที่แปลกตาและโดดเด่น ล้อมรอบด้วยสภาพแวดล้อมทา...

Hiyoshi Taisha Shrine

ศาลเจ้าฮิโยชิไทชะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิกะ เป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บริเวณตีนเขาฮิเอะ (Hiei) มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2100ปี และยังมีศาลเจ้...

Shiga Blumen Hugel Farm

สวนเกษตรชิกะถูกสร้างจำลองจากภูมิทัศน์เมืองและชนบทในยุคกลางของประเทศเยอรมนี ภายในสวนประดับไปด้วยดอกไม้นานาชนิดที่เปล่งบานตามฤดูกาลทั้งสี่ฤดูกาล ไม่ว...