ธรรมชาติ

Daigo Sakura (Giant Sakura)

By March 3, 2016 No Comments

ต้นซากุระไดโกะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอคายาม่า เป็นต้นซากุระที่มีอายุมากกว่า 1000ปี ถูกเลือกให้ติดอันดับ 1ใน 100 ของต้นไม้ที่มีอายุยืนในประเทศญี่ปุ่นและได้รับการบันทึกให้เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วยค่ะ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมคือ ต้นเดือน-กลางเดือน เมษายน จะเป็นช่วงที่ดอกซากุระบานสะพรั่งสวยงามค่ะ

Leave a Reply