ฟาสต์ฟู้ด

Mos Burger

Mos Burger เป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่เป็นยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นญี่ปุ่นค่ะ เนื่องจากมีราคาถูกหาทานง่ายและสะดวกค่ะ ทางร้านให้ความสำคัญกับความอ...