สวนสัตว์

Aqua World Oarai

เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีการเลี้ยงปลาฉลามมากกว่า 52ชนิด
admin
February 5, 2016