กระเช้าลอยฟ้า

Hakone Ropeway

ฮาโกเน่กระเช้าลอยฟ้าตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่จังหวัดคานากาว่า บริหารโดยบริษัทHakone Ropewayจำกัด เป็นกรุ๊ปเดียวกับโอดะคิว ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2000เพื่...