ภาพประทับจากลูกค้า

HEISEI KANKO

  ขอขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจใช้บริการรถบัสของเรา Japan555 (บริษัท เฮเซ เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย จำกัด) โอกาสหน้าใช้บริการใหม่นะค้า ☺️