สวนดอกไม้ อาชิคะกะฟลาวเวอร์ปาร์ค เป็นหนึ่งในสวนดอกไม้ที่มีชื่อที่สุดในเขตปริมณทลของโตเกียว การเดินทางอยู่ในระดับที่สามารถไปกลับได้ในวันเดียว และเป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่กว่า90000ตารางเมตร มีดอกไม้หลายชนิดและแบ่งโซนให้มีความน่าสนใจ จุดขายสำคัญที่สุดคืออุโมงค์ดอกไม้ ที่เกิดจากดอกฟูจิ(Wisteria)นับร้อยต้นที่ปลูกเรียงกันเป็นแนวยาว เกิดเป็นอุโมงค์ธรรมชาติ ที่ถูกคลุมไปด้วยดอกไม้สีม่วงห้อยระย้าลงมาจากเพดานครับ

Leave a Reply