ธรรมชาติ

Akiyoshido Cave

By February 10, 2016 No Comments

ถ้ำอาคิโยชิโด เป็นถ้ำหินปูนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Mine จังหวัด Yamaguchi ถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้ดินของที่ราบสูง Akiyoshidai มีความยาว 8.5กิโลเมตร แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 1กิโลเมตรแรก อุณหภูมิภายในถ้ำจะอยู่ที่ 17องศาเซนเซียสตลอดทั้งสี่ฤดู ดังนั้นจึงมีอุณหภูมิที่หนาวในฤดูร้อนและอบอุ่นในฤดูหนาว ทำให้รู้สึกสบายตลอดทั้งปี ภายในถ้ำมีพื้นที่กว้างขวาง แสงสว่างที่เพียงพอและมีเส้นทางให้เดินชมอย่างปลอดภัย ธรรมชาติของหินปูนที่ก่อตัวขึ้นสามารถเห็นได้ตลอดทางเดิน อาทิ บึงหินปูน หินย้อยรูปทรงต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางผจญภัยเพิ่มอีกเส้นทางหนึ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 300เยน เส้นทางนี้จะลื่นและยากขึ้นเล็กน้อย สุดปลายทางจะพบมุมมองที่สูงขึ้น แปลกใหม่และสวยงามอีกแบบค่ะ

Leave a Reply