ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

시라카와 투어

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

일본 투어, 일본 꽃밭보기

- Pink Moss Field 방문 - 튤립 필드 감상 - 후지산보기

 
 

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

시라카와 투어

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

일본 투어, 일본 꽃밭보기

- Pink Moss Field 방문 - 튤립 필드 감상 - 후지산보기

일본의 태국인 일본에서 일하면서 스스로 여행하는 법을 알려줍니다. 일본 유학 일본 생활 모두가 서로들을 수 있도록 도쿄 여행 회사의 태국인 관리자 정확한 정보 확인

아사히 야마 동물원과 푸른 연못 빙하 1 일 투어

1 일 투어 : 아침 - 버스로 저녁 겨울에는 아사히 야마 동물원을 방문하고, 작은 동물을 즐기고, 아름다운 푸른 연못 빙하 (아오이 이케)와 눈 폭포를 방문하십시오.
더 읽기

홋카이도 아사히 야마 동물원 1 일 투어 + 푸른 연못을보고 미에의 꽃밭을 구경합니다.

아사히 야마 동물원을 방문 + 푸른 연못을보고 미에 토미 타 농장에서 꽃밭을보십시오. 아침에 도착하고 좋은 가격을 얻으려면 버스 여행을하십시오. 삿포로에서 출발하는 당일 치기 여행 버스로 가장 뛰어난 동물원 중 하나 인 아사히 야마 동물원으로 이동합니다. 시로가네 푸른 연못의 아름다운 푸른 연못을 계속 방문하십시오.
더 읽기
후지산 오르기

후지산 정복 모험을 떠나기 전에 준비하십시오.

모험 여행을 좋아하는 사람들을 위해 특히 등산 활동 산 정상에서 바람의 자연스러운 소리를 경험하기 위해 용기를 시험하는 또 다른 곳은 후지산입니다. 우리는 정상을 정복하기 전에 우리는 더 잘 준비되어 있습니다. 이 기사에서는 준비 및 안전 준비에 대한 몇 가지 좋은 정보를 수집했습니다. ทั่วไป 후지산의 일반 역사』• 3,776 미터 높이 • 일본에서 가장 높은 산 후지산이라고 불리는 일본인
더 읽기