ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

시라카와 투어

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

일본 투어, 일본 꽃밭보기

- Pink Moss Field 방문 - 튤립 필드 감상 - 후지산보기

 
 

ทัวร์ภูเขาไฟฟูจิ 1 วัน

- ภูเขาฟูจิชั้นห้า - ทะเลสาบคาวากุจิโกะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ Oshino Hakkai - Gotemba Premium Outlets

 
 

시라카와 투어

- ชมเมืองเก่า Takayama furui machinami - ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ

 

일본 투어, 일본 꽃밭보기

- Pink Moss Field 방문 - 튤립 필드 감상 - 후지산보기

일본의 태국인 일본에서 일하면서 스스로 여행하는 법을 알려줍니다. 일본 유학 일본 생활 모두가 서로들을 수 있도록 도쿄 여행 회사의 태국인 관리자 정확한 정보 확인

홋카이도 아사히 야마 동물원 1 일 투어 + 푸른 연못을보고 미에의 꽃밭을 구경합니다.

아사히 야마 동물원을 방문 + 푸른 연못을보고 미에 토미 타 농장에서 꽃밭을보십시오. 아침에 도착하고 좋은 가격을 얻으려면 버스 여행을하십시오. 삿포로에서 출발하는 당일 치기 여행 버스로 가장 뛰어난 동물원 중 하나 인 아사히 야마 동물원으로 이동합니다. 시로가네 푸른 연못의 아름다운 푸른 연못을 계속 방문하십시오.
더 읽기
후지산 오르기

후지산 정복 모험을 떠나기 전에 준비하십시오.

모험 여행을 좋아하는 사람들을 위해 특히 등산 활동 산 정상에서 바람의 자연스러운 소리를 경험하기 위해 용기를 시험하는 또 다른 곳은 후지산입니다. 우리는 정상을 정복하기 전에 우리는 더 잘 준비되어 있습니다. 이 기사에서는 준비 및 안전 준비에 대한 몇 가지 좋은 정보를 수집했습니다. ทั่วไป 후지산의 일반 역사』• 3,776 미터 높이 • 일본에서 가장 높은 산 후지산이라고 불리는 일본인
더 읽기

현장 1DAY의 TRIP "코키 아"히타치의 정원에서보기.예약 접수 중!

히타치 가든의 "Kokia"과 스모 꽃을 감상하십시오. 나카 미나 토 시장에서 신선한 해산물 맛보기 그리고 Mentai Park Ooarai에서 생선 알을 맛보십시오! 아침에 도착하고 좋은 가격을 얻으려면 버스 투어에 참여하십시오. 신주쿠에서의 당일 치기 여행 히타치 해변 공원으로가는 버스로 이동 ... "Kokia"필드보기 ...
더 읽기