1 Day Tourทัวร์

ชมมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของเกียวโตพร้อมอาหารกลางวัน ชมวัดน้ำใส วัดเรียวอันจิ ปราสาทนิโจ วัดซันจูซันเก็นโด ชมเมืองเก่าที่ย่านกิอง

By May 24, 2019 No Comments

1 Day Tour ชมมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมของเกียวโต
วัดน้ำใส วัดเรียวอันจิ ปราสาทนิโจ วัดซันจูซันเก็นโด ชมเมืองเก่าที่ย่านกิอง

→ 08:30 ออกเดินทางจาก VIP Villa Namba (รวมพล 8:10)

→ 09:45 ออกเดินทางจาก Kyoto VIP Lounge (รวมพล 9:25)

→ 10:00 วัดน้ำใส、三年坂(産寧坂)、二年坂(二寧坂) (10:00-11:30)

→ 12:00 พักทานอาหารที่บ้านโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆกับ「เกียวโตวาซาบิ」(12:00-13:00)

→ 13:20 วัดเรียวอันจิ(13:20-14:10)

→ 14:30 ปราสาทนิโจ(14:30-15:10)

→ 15:30 วัดซันจูซันเก็นโด(15:30-16:10)

 → 16:20   เดินชมถนนฮานามิโคจิ โดริ ย่านกิอง (16:20-17:20)

→ 17:40 ลงรถที่ Kyoto Vip Lounge

→ 18:50 ลงรถที่ Osaka VIP Villa Namba

→ 19:00 ลงรถที่ Osaka Nihonbashi

จากราคาปรกติ : ผู้ใหญ่ 12000 เยน เด็ก 3-11 ปี ราคา 11000 เยน

ลดราคาเหลือ : ผู้ใหญ่ 8800 เยน เด็ก 3-11 ปี ราคา 7800 เยน

 

★รถออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. 2019 เป็นต้นไป★

★ไม่มีไกด์ มีแค่เจ้าหน้าที่คนจีนคอยนัดเวลาบนรถ
★ไม่มีการรับ-ส่งนอกสถานที่ จะรับ-ส่งตามสถานที่ที่กำหนดในโปรแกรมเท่านั้น
★รถออกเดินทางตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป
★รวมค่าอาหารกลางวัน  ค่ารถ ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ค่าเข้าชมวัด ภาษีอื่นๆ
★ราคาประหยัดกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง
★เที่ยวได้หลายที่ในวันเดียวโดยไม่ต้องเดินมาก

** หมายเหตุ 1 ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่เจ้าหน้าที่คนจีนนัดเวลาบนรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ หากเป็นจนท.ที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งจะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน

** หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

จุดนัดพบ

จุดนัดพบ 1 : VIP Villa Namba

ที่อยู่: 1-2-1 Namba Naniwa Osaka
นัดพบ: 07:40 ( มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที )

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดนัดพบ 2 : Kyoto VIP Lounge

ที่อยู่ : 6, Nishikujotoriiguchicho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 1F, 2F
นัดพบ : 08:40 ( มาก่อนเวลานัดพบ 20 นาที )

คลิ๊กดูวิธีการเดินทาง

จุดเที่ยวที่ 1 วัดน้ำใส、三年坂(産寧坂)、二年坂(二寧坂)

วัดน้ำใส、三年坂(産寧坂)、二年坂(二寧坂) (10:00-11:30)

วัดน้ำใส หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ วัดคิโยมิสุเดระ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) ด้วย ซึ่งที่มาของชื่อวัดน้ำใสก็มาจากการที่วัดแห่งนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นปี ค.ศ. 780 แล้วได้มีน้ำที่ใสบริสุทธิ์อยู่ 3 สายไหลลงมาที่น้ำตกโอโตวะ ซึ่งมีความหมายคือ สุขภาพ ความรัก และความสำเร็จในการศึกษา ให้นักท่องเที่ยวได้ตักดื่ม หรือ ล้างหน้านั่นเอง จุดเด่นที่ลืมไม่ได้ของวัดน้ำใสก็คืออาคารไม้หลังใหญ่และระเบียงที่สูง 13 เมตร ทำให้บริเวณนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองเห็นเมืองเกียวโตในฤดูต่างๆ และเป็นจุดชมซากุระและชมใบไม้แดงที่ขึ้นชื่อของเกียวโตอีกด้วยค่ะ

จุดเที่ยวที่ 2 บ้านโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆกับ「เกียวโตวาซาบิ」

 

บ้านโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นรุ่นๆกับ「เกียวโตวาซาบิ」(12:00-13:00)

ทานอาหารกลางวันบรรยากาศบ้านโบราณญี่ปุ่นทีมีอายุกว่า100ปีขึ้นไป

จุดเที่ยวที่ 3 วัดเรียวอันจิ

วัดเรียวอันจิ(13:20-14:10)

วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้วยสวนหินอันงดงามซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ในด้านสวนหินนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้าด้านในถูกปูด้วยกรวด ซึ่งจะมีกลุ่มของก้อนหินตั้งเรียงๆกันให้เห็นประมาณ 15 กอง ไม่ว่าจะมองมุมไหนทิศทางใดจะมีหินอย่างน้อยหนึ่งกองที่จะมองไม่เห็นเสมอ นับว่าเป็นการออกแบบที่ทั้งลึกลับและน่าทึ่งทีเดียวค่ะ

จุดเที่ยวที่ 4 ปราสาทนิโจ

ปราสาทนิโจ(14:30-15:10)

ปราสาทนิโจ สร้างขึ้นในปี 1603 สำหรับเป็นที่พักของโตกุกาว่า อิเอยาสึ (Tokugawa Ieyasu) ในเกียวโตซึ่งถือเป็นโชกุนคนแรกของยุคเอโดะ ต่อมา อิเอมิทสึ (Iemitsu) ซึ่งเป็นหลาน เป็นผู้สานต่อการสร้างปราสาทจนแล้วเสร็จในอีก 23 ปีให้หลัง และได้สร้างหอปราสาทห้าชั้นเป็นส่วนเพิ่มเติม หลังจากการล่มสลายของอำนาจโชกุนในตระกูลโตกุกาว่า (Tokugawa Shogunate) ในปี 1867 ปราสาทนิโจถูกใช้เป็นพระราชวังขององค์จักรพรรดิและเชื้อพระวงศ์อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ภายหลังได้ถูกยกให้อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเมือง และเปิดเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าชม  ปราสาทนิโจสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน ได้แก่ ฮอนมารู (Honmaru) หรือแนวป้องกันหลัก นิโนมารู (Ninomaru) แนวป้องกันรอง และสวนต่างๆ ที่ล้อมรอบฮอนมารูและนิโนมารู อาณาบริเวณของปราสาททั้งหมดรวมทั้งฮอนมารูจะถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินและคูน้ำ ปราสาทนิโจมีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นดั้งเดิมที่สวยงามและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสถานที่ทางมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1994 ค่ะ

จุดเที่ยวที่ 5 วัดซันจูซันเก็นโด

วัดซันจูซันเก็นโด(15:30-16:10)

ซันจูซันเก็นโดะ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกียวโต ที่วัดแห่งนี้มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอน (Kannon) 1001 พระองค์ พระโพธิสัตว์คันนอน (หรือเจ้าแม่กวนอิม) เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาตามความเชื่อของพุทธศาสนา วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1164 และได้รับการก่อสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในอีกหนึ่งศตวรรษต่อมา ภายหลังจากที่อาคารเดิมถูกทำลายจากเพลิงไหม้  พระอารามของวัดมีความยาว 120 เมตร และถือเป็นอาคารไม้ที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่น ที่กลางพระอารามหลักประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์คันนอนพันกร (เจ้าแม่กวนอิมพันมือ) และมีรูปปั้นพระโพธิสัตว์คันนอนพันกรขนาดเท่าคนจริงประทับอยู่สองฝั่ง ข้างละ 500 องค์ จัดเรียงเป็นสิบแถว

จุดเที่ยวที่ 6 เดินชมถนนฮานามิโคจิ โดริ ย่านกิอง

 เดินชมถนนฮานามิโคจิ โดริ ย่านกิอง (16:20-17:20)

เมื่อคิดถึงเกียวโต จะมีภาพของย่าน Gion ซึ่งประดับประดาไปด้วยไฟสีแดงซึ่งเป็นย่านที่มีชื่อเสียง ถนนสายหลักของ Gion คือ ถนนฮานามิโคจิ ซึ่งเป็นถนนที่มีร้านน้ำชาโบราณตั้งอยู่เรียงรายและมี Maiko และเกอิชาเดินไปตามท้องถนนอย่างสง่างาม ถนนย่านนี้ไม่ได้มีเฉพาะแหล่งช็อปปิ้ง หากยังมีการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นอย่างเกอิชาไว้ด้วย โดยสามารถเห็นเกอิชาเดินไปๆมาๆในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารท้องถิ่นเยอะยากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

จุดลงที่ 1 : Kyoto VIP Lounge

kyoto_main_12

17:40 ถึง Kyoto VIP Lounge

ลูกทัวร์บางส่วนลงที่นี่

จุดลงที่ 2 : VIP Villa Namba

main_01

18:50 ถึง Osaka VIP Villa Namba

ลูกทัวร์บางส่วนลงที่นี่

 

จุดลงที่ 3 : Osaka Nihonbashi

19:00 ถึง Osaka Nihonbashi

ทัวร์จบลงที่นี่

จองที่นั่ง

ติดต่อสอบ
https://www.facebook.com/Heisei.th
โทรติดต่อ : +81-49- 253-7765 (เบอร์ญี่ปุ่น)
E-mail : japan555@busde.com

Leave a Reply